EMP elektrické pohony, s.r.o.
Servoměniče 9300

Servoměniče 9300
 • Výkonový rozsah: 370 W až 75 kW při napájení 3 x 400V AC
 • Optimalizace přizpůsobení parametrů motoru dle teploty motoru
 • Možnost přímého vyhodnocení resolveru, IRC čidla, Sin-Cos čidla
 • Vyhodnocení absolutního encoderu
 • Integrovaný regulátor úhlu pro driftující klidovou polohu
 • Vektorová regulace pro asynchronní a synchronní motory
 • Otáčková regulace možná i bez zpětné vazby
 • Momentová regulace
 • Synchronizace chodu více měničů Master-Slave prostřednictvím řídicí frekvence
  - přenos žádané hodnoty bez chyb zesílení a ofsetu
  - souběh v otáčkách a poloze rotoru (i v převodovém poměru)
  - referenční funkce
 • Možnost propojení stejnosměrných meziobvodů více regulátorů
 • Programovatelná vnitřní struktura pomocí knihovny funkčních bloků a přizpůsobení vnitřní struktury regulátoru podle úlohy. Uživatelské nastavení regulačních funkcí a vstupních / výstupních signálů
 • Jednoduché programování přes PC
 • Násuvné moduly pro automatizaci - rozhraní RS 232/485, Interbus-S, Profibus-DP
 • Integrovaný Systembus - CAN pro propojení měničů řady 9300 s možností rozšíření
  vstupních/výstupních funkcí
Hlavním znakem tzv. inteligentních pohonů jsou integrované technologické funkce. Řada servoměničů 9300 zahrnuje čtyři softwarové varianty s jednotným hardwarovým vybavením. Každá sw varianta obsahuje operační systém serva 9300, volně konfigurovatelné funkční bloky, předdefinované technologické funkce. Vlastní přizpůsobení servoměniče dané aplikaci spočívá ve výběru vhodné softwarové varianty měniče, volbě předdefinované technologické funkce a její konečné úpravě pomocí funkčních bloků na konečnou konfiguraci.

Standardní Servo 9300ES
servo Tento typ měniče obsahuje nejvíce požadované funkce servo pohonů. Možnost vytvoření elektronického převodu je jednou z nejhlavnějších technologických funkcí. Jako alternativa k mechanické hřídeli se nabízí propojení přes digitální frekvenční vstupy a výstupy, což umožňuje absolutně synchronní běh několika pohonů. Nastavitelná konstanta převodu umožní běh několika pohonů se synchronním převodem. Přesnost je zajištěna zpětnovazebními čidly.
Register controller 9300ER
servo Mnohé procesy jako tisk, řezačky, perforace, soutisk vyžadují přesné polohování pásu materiálu. Materiálové změny (protažení apod.) ovlivňují požadavky na vzdálenosti, ve kterých se má tisknout nebo uříznout stránka. Takové aplikace vyžadují regulaci na značku "register control", pro přesné polohování vstupních válců, tiskařských válců, řezacích válců aj. Tato funkce je součástí servopohonu bez nadřízeného systému nebo speciálních převodovek.
Generátor profilu vačky 9300
servo Tato Sw varianta umožňuje uložit až 8 různých profilů vačky, které lze během provozu přepínat a jejich průběh ovlivňovat. Měnič umožňuje synchronizovat průběh vačky v závislosti na značce na pásu, což je výhodné zejména u aplikací svařování (balící technika). U svařování, které je jednou z hlavních technologických funkcí této sw varianty lze zajistit konstantní svařovací čas při proměnné délce cyklu.
Polohovací regulátor 9300
servo Polohovací regulátor 9300 zahrnuje ucelenou regulaci polohy s podmíněnými činnostmi. Regulátor umí vyhodnotit signály z koncových spínačů a dalších pohonů a odpovídajícím způsobem reagovat. I při velkých vstupních tolerancích, lze cílovou polohu dosáhnout zohledněním korekcí materiálu.
Servoměnič s PLC
Servoměnič 9300 s plnohodnotným řídícím systémem PLC.