EMP elektrické pohony, s.r.o.
Servo PLC
Servo PLC Servo PLC - řídící systém s nejlepším vztahem k pohonné jednotce
Servo PLC je servoměnič 9300 obsahující řídící systém.
Programování v jazycích PLC podle mezinárodní normy IEC 1131-3 (výběr z pěti jazyků, které lze kombinovat).
9300 Servo PLC je základem inteligentního decentralizovaného řídícího a pohonného systému stroje.

Co nabízí Servo PLC navíc proti běžnému spojení měnič a řídící systém?

Ovládací a zobrazovací jednotky pro PLC HMI - panely