EMP elektrické pohony, s.r.o.
Frekvenční měniče 9300 Vector Control (0,37kW až 400kW)
Frekvenční měniče 9300 "Vektorová regulace" je základním druhem provozu frekvenčních měničů řady 9300 Vector control. Výsledkem je větší rozsah otáčkové / momentové regulace, zlepšená rovnoměrnost chodu a zvýšená přetižitelnost při nízkých frekvencích točivého pole. S těmito měniči lze provozovat otáčkovou regulaci, momentovou regulaci, krokování (volitelný krok/pauza), polohování (volitelná dráha/trvání kroku), řízení Master - Slave v převodovém poměru (v otáčkové vazbě). V případě požadavku na vyhodnocení úhlové zpětné vazby a přesné polohování je nutno použít 9300 servoměniče.
extruder Pohony extruderů(vytlačovacích lisů). Tyto stroje kladou vysoké požadavky na pohonový systém, např. vysoký rozběhový moment při studeném startu, velký rozsah otáčkové regulace při odpovídající rovnoměrnosti chodu. Tyto požadavky lze splnit s měniči řady 9300 s vektorovou regulací bez zpětné vazby (lze zavést i zpětnou vazbu od tachodynama nebo IRC čidla). Rozběhový moment může být až 1,8 násobkem jmenovitého momentu, přetížitelnost 150% již od 0,5Hz, rozsah otáčkové regulace je větší než 1:50, rozsah momentové regulace je větší než 1:20.
S pomocí dalších funkcí lze provést regulaci přizpůsobenou pro navíjecí nebo odvíjecí aplikace v otáčkové vazbě, momentovou regulaci, resp. tanečníkovou regulaci. Měničem lze vyhodnotit a přizpůsobit regulovaný proces na základě vnějšího odměřování průměru nebo vnitřního výpočtu průměru navíjeného materiálu, lze provést havarijní regulaci při výpadku sítě a řízení v brzdném režimu. Navíječ
dávkovač U Dávkovacích zařízení je třeba často řešit úlohu, kdy se mohou mísit v daném poměru dva nebo více komponentů a to opakovaně nebo průběžně. Integrované technologické funkce v měniči umožňují nastavit požadované vlastnosti výsledné směsi. Měniče 9300 Vector Control umožňují regulaci dávkování (doby a množství) a synchronní chod více měničů při dávkování směsi