EMP elektrické pohony, s.r.o.
Stejnosměrné pohony     Výběhový program - nahrazován střídavými pohony!!!

Stejnosměrné pohony Stejnosměrné pohony fy Lenze se vyznačují vysokou přesností řízení momentu a rovnoměrností chodu otáček. Vhodné jsou pro aplikace vyžadující vysokou přesnost, např. některé druhy navíjecích technologií apod.

Jednokvadrantový analogový DC regulátor 530

DC regulátor 530
 • Výkon 0.4 - 2.2 kW
 • Výstupní napětí 180 (190) V; Výstupní proud 2 - 12 A
 • Napájecí napětí jednofázové 190 - 265V ± 0 %; 50-60Hz
 • Regulační rozsah rychlosti při zpětné vazbě IxR = proudu kotvy 1 - 20
 • Regulační rozsah rychlosti při zpětné vazbě od tachodynama 1 - 100

Jednokvadrantový analogový DC regulátor 470

DC regulátor 470
 • Výkon 1.3 - 7.0 kW
 • Výstupní napětí 170, 270 V; Výstupní proud 8 - 27 A
 • Napájecí napětí jednofázové 190 - 265V ± 0 %; 50-60Hz
 • Napájecí napětí dvoufázové 340 - 460V ± 0 %; 50-60Hz
 • Regulační rozsah rychlosti při zpětné vazbě IxR = proudu kotvy 1 - 20
 • Regulační rozsah rychlosti při zpětné vazbě od tachodynama 1 - 100
 • Regulační rozsah momentu 1 - 20

Čtyřkvadrantový digitální DC regulátor 4800/4900

DC regulátor 4900
 • Výkon 6,7 - 420 kW
 • Výstupní napětí 420 V; Výstupní proud 16-1000 A
 • Napájecí napětí jednofázové 190 - 265V ± 0 %; 50-60Hz
 • Napájecí napětí dvoufázové 340 - 460V ± 0 %; 50-60Hz
 • Regulační rozsah rychlosti při zpětné vazbě IxR = proudu kotvy 1 - 20
 • Regulační rozsah rychlosti při zpětné vazbě od tachodynama 1 - 200
 • Regulační rozsah rychlosti při zpětné vazbě od resolveru/encoderu 1 - 1000/2000
 • Regulační rozsah momentu 1 - 300
 • fieldbus rozhraní pro připojení k řídícímu systému
 • propojení regulátorů do kaskády přes frekvenční vstup/výstup
 • Resolver, incrementální čidlo (encoder) nebo DC tachodynamo pro zpětnou vazbu

Stejnosměrné motory s cizím buzením

SS motory
 • Motor s průchozí ventilací MGFQU/MGFQK
  Krytí IP23s, IP43s a IPR44, výkonový rozsah 2.0 - 448 kW, radiální ventilátor, izolační třída F pro provoz s regulátorem, zpětnovazební čidlo dle požadavku
 • Motory s povrchovým chlazením MGFRK
  Krytí IP 54 / IP 44, výkonový rozsah 1.8 - 54 kW, axiální ventilátor, izolační třída F pro provoz s regulátorem, zpětnovazební čidlo dle požadavku
Provedení komutátoru a uhlíkových kartáčů zajišťují dlouhou životnost a minimální požadavky na údržbu.
Motory lze kombinovat s převodovkami Lenze.