EMP elektrické pohony, s.r.o.

Impregnace netkaných textilií

ovládací pult HMI panel rozvaděč 93 serva a 82 vectory zdroje a 82 vectory

Pro většinu pohonů v práškovací lince pro impregnaci netkaných textilií byly použity pohony s měniči 82 vector s asynchronními motory bez zpětné vazby. Pouze pro navíjení a odvíjení na začátku a konci linky bylo nutné doplnit motory zpětnou vazbou a k řízení použít servoměniče řady 9300 s PLC. Řídící systém ovládá chod linky podle zadané receptury a zpracovává signály z čidel. Vlastní servoměnič zajišťuje momentovou regulaci (resp. regulaci tahu) středového navíječe a odvíječe.

odvíječ odvíječ odvíječ odvíječ odvíječ

Z odviječe postupuje látka do zásobníku a následně do práškovací stolice

odvíječ a zásobník vstupní zásobník vstupní zásobník a práškovač práškovač

Látka s práškem vstupuje do infrapole, kde se prášek zataví do látky

práškovač a infrapole infrapole infrapole infrapole a kontaktní válce a zásobník

Po výstupu z infrapole je možno impregnovanou látku spojit s další vrstvou materiálu odvíjenou z role na kontaktních válcích

výstup infrapole a kontaktní válce výstupní zásobník válce, zásobník, srovnávací zařízení a řezačka srovnávací zařízení

Dále pokračuje přes výstupní zásobník a srovnávací zařízení (navádění okraje) na řezačku, kde je možno řezat zadaný formát nebo látku navíjet na kontaktních válcích (pro menší průměry nábalu bez papírové trubky)

zásobník, srovnávací zařízení a řezačka řezačka rozvaděč řezačky

nebo látka pokračuje na středový navíječ na konci linky, kde se navíjí na trn s papírovou trubkou.

zásobník, srovnávací zařízení, řezačka a navíječe sředový navíječ