EMP elektrické pohony, s.r.o.

Ohýbačka drátu

Ohýbání drátu o zadaný úhel se provádí pomocí mechanické hlavy poháněné asynchronním motorem s převodovkou pro dosažení dostatečného kroutícího momentu. Na motoru je snímač, jehož impulsy se načítají do řídícího systému (Drive - PLC) a vyhodnocuje se natočení ohýbací hlavy.

 

K řízení pohonu slouží frekvenční měnič ovládaný z řídícího systému. K zadávání hodnot je na panelu rozvaděče klávesnice s displejem (HMI).