EMP elektrické pohony, s.r.o.

Zdvihy

Pro aplikace zdvihů používáme nejčastěji zpětnovazební pohony. Pohon se servoměničem 9300 a motorem se zpětnovazebním čidlem umožňuje ovládat odbržděný zdvih i při nulových žádaných otáčkách. Měnič si pamatuje hodnotu kroutícího momentu s nímž naposledy před zabržděním dojížděl do klidové polohy a tuto obnoví při odbrždění.
Zde je asynchronní servomotor s brzdou a resolverem s radiální cizí ventilací pro zdvih 22 tun ve výrobní hale strojního závodu na portálovém jeřábu.