EMP elektrické pohony, s.r.o.

Extruder a odtahové válce

Pro pohony extruderů - vytlačování plastů (vlasce, umělá střeva,...) je potřeba zajistit stabilní otáčky při proměnném zatížení. K tomu účelu jsou nejvhodnější zpětnovazební pohony. Zde byl nahrazen původní stejnosměrný stroj Schrage střídavým servopohonem s asynchronním motorem s průchozí ventilací a radiálním ventilátorem a resolverem pro zpětnou vazbu. Převod na stroj je realizován klínovým řemenem.

 

Servomotor 60,1 kW je ovládán ze servoměniče řady 9300 - 75kW se síťovým odrušovacím filtrem.

Odtahové válce v lince, které vytahují postupně výrobek na požadované parametry je potřeba vzájemně synchronizovat v otáčkové nebo lépe v úhlové vazbě s definovanými převodovými poměry rychlostí. K tomu účelu slouží pohon s čelní motorpřevodovkou a asynchronním motorem s cizí ventilací a inkrementálním čidlem pro zpětnou vazbu.
Pohon je ovládán z měniče řady 9300 vector control.