EMP elektrické pohony, s.r.o.

Převíjecí stroj pro výstupní kontrolu textilie

Pro možnost prohlížení textilie navinuté na středové dutince byl vyroben nový stroj osazený pohony ovládanými z nadřízeného řídícího systému. K regulaci pohonů jsou použity servoměniče řady 9300 jejichž struktura volné konfigurace funkčních bloků umožňuje přizpůsobení každého regulátoru přesně pro danou aplikaci.

Na začátku stroje je odvíječ vyrobeného nábalu.

Pohon je osazen asynchronním motorem 7,5kW a kuželočelní převodovkou. Na motoru je resolver (zpětnovazební čidlo), elm. pružinová brzda a cizí ventilace.

Pohon odvíječe je řízen polohou hřídele tanečníku vyhodnocenou PID regulátorem. Poloha je snímána lineárním odporovým čidlem. Za hřídelí tanečníku je plátno vedeno na prohlížecí tabuli.

Pohon odvinu na začátku a návinu na konci linky je synchronizován s rychlostí hlavního pohonu linky, který určuje rychlost převíjení textilie při prohlížení. Hlavní válec je poháněn typově stejnou kuželočelní motorpřevodovkou jako odvíječ. Příslušný regulátor pracuje v běžné otáčkové vazbě.

Z hlavního válce je textilie vedena na navíjecí hřídel. Pohon navíječe je osazen servomotorem MDFQA s resolverem, brzdou a průchozí cizí ventilací. Převod z motoru na hřídel je ozubeným řemenem. Pohon pracuje v momentové regulaci s otáčkovým omezením (omezení dáno aktuální rychlostí linky z hlavního pohonu). Moment je zadán na základě průměru, který počítá navíjecí servoměnič (mohl by být snímán čidlem průměru návinu). Závislost momentu na průměru návinu (tedy průběh tahu v látce) zadává technolog pro daný materiál do řídícího systému.

Elektrická výbava - servoměniče s odrušovacími filtry a rekuperační obvod, řídící systém a jistící a ovládací prvky jsou umístěny v ovládacím pultu.