EMP elektrické pohony, s.r.o.

Netkané textilie

Při renovaci linky pro výrobu netkaných textilií byly nahrazeny původní stejnosměrné motory se zpětnovazebními čidly otáček asynchronními motory a frekvenčními měniči bez zpětné vazby. Konečnou část linky tvoří jehlovky (propichováním navrstveného materiálu dochází ke vzájemnému prošití vláken).

Pro otáčkovou regulaci použity frekvenční měniče Lenze řady 8200E (30kW) s brzdnými spínači a brzdnými odpory.

U jednotlivých pohonů v lince (podávání a vrstvení materiálu před propichováním) a následující navíjení vyrobeného materiálu a řezání byly rovněž nahrazeny původní ss motory se zpětnovazebními čidly za asynchronní motory s převodovkou a frekvenčními měniči 82 vector.